Pep Indep

Condicions d’ús i venda

1. INTRODUCCIÓ. El present document (conjuntament amb tots els documents que s’hi esmenten) estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (www.pepindep.cat) i la compra de productes a la mateixa (en endavant, les “Condicions” ), qualsevol que sigui l’aplicatiu, mitjà digital, suport o dispositiu a través del qual es pugui accedir. Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions i la nostra Política de Privadesa i galetes ( “Política de Privadesa i Cookies”) abans d’usar aquesta pàgina web. A l’utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privadesa i Cookies, de manera que, si no està vostè d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat i Cookies, no ha d’usar aquesta pàgina web. Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o la Política de Privadesa i Cookies pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de les nostres vies de contacte. El contracte es formalitza en català i castellà.

2. LES NOSTRES DADES. El responsable del tractament de les teves dades és Angel Fernandez Pageo, amb domicili al carrer Jaume Isern 14, 1-4, 08302 Mataró (Barcelona), amb NIF 40963332-X i correu electrònic pep@pepindep.cat. 

3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB. La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa i Cookies. Al fer ús d’aquesta pàgina web vostè consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són vertaderes i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB. Al fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a fer ús d’aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides i no realitzar cap comanda falsa o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta web estarem autoritzats d’anul·lar i informar a les autoritats pertinents. Facilitar seva adreça de correu electrònic, adreça postal o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal (veure la nostra Política de Privacitat). Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. Al realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

5. DISPONIBILITAT DEL SERVEI. Els articles que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a Península (Espanya), Illes Balears i Portugal.

6. COM REALITZAR UNA COMANDA. Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic a “Tramitar comanda”. Després d’això, rebrà un correu electrònic amb el rebut de la seva comanda (la “Confirmació de Comanda”). Així mateix, l’informarem mitjançant correu electrònic que el producte està sent enviat (la “Confirmació d’Enviament”).

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS. En cas que vostè detectés que s’ha produït un error a l’introduir les seves dades personals durant el seu registre com a usuari d’aquesta pàgina web, podrà modificar els mateixos en l’apartat “El meu compte”. En tot cas, podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se al servei d’atenció al client a través de l’adreça de correu electrònic pep@pepindep.cat, així com exercir el dret de rectificació contemplat en la nostra Política de Privacitat i cookies a través pep@pepindep.cat. Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació en diversos apartats de el procés de compra que no permeten prosseguir amb la comanda si les dades d’aquests apartats no s’han proporcionat correctament. Així mateix, aquesta pàgina web ofereix els detalls de tots els articles que hi hagi afegit a la seva cistella durant el procés de compra, de manera que, abans de realitzar el pagament, vostè podrà modificar les dades de la seva comanda. Si vostè detecta un error en la seva comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, s’haurà de posar en contacte de manera immediata amb el nostre servei d’atenció al client, a l’adreça de correu electrònic anteriorment esmentats o trucant a +034 608 62 98 25, per a esmenar l’error. Si us plau, tingui en compte que una vegada que la comanda hagi sortit de les nostres instal·lacions, no es podrà realitzar cap modificació sobre el mateix. En cas que vostè detectés que s’ha produït un error en les dades de lliurament, haurà de contactar amb l’agència de transports, però ha de tenir en compte que un cop enviat, el canvi de direcció de lliurament, manca de dades en la direcció, direcció incorrecta o recanalització de la mateixa suposa un cost addicional estipulat per l’empresa de transports.

8. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES. Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats pel que fa a el subministrament de productes o si no queden articles en estoc, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

9. LLIURAMENT. Llevat que es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, li enviarem la comanda consistent en els productes relacionats en cada confirmació d’enviament en el termini assenyalat a la pàgina web segons el mètode d’enviament seleccionat i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies a comptar de la data de la Confirmació de Comanda. Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingueu en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges ni dies festius. Així mateix, els lliuraments de les comandes realitzades durant les èpoques de REBAIXES, BLACK FRIDAY o en qualsevol època amb promocions especials o gran volum de repartiments com el mes de desembre, els lliuraments poden patir retards d’entre 24/72 hores laborables més al que estableix . Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurat” en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, el que s’acredita mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

10. INCAPACITAT D’ENTREGA. Si després dels dos intents de lliurament, la impossibilitat de contactar amb vostè o refusa el paquet en el lliurament, o l’empresa de transports li resulta impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, la seva comanda serà retornat a la delegació de l’empresa de transports que li correspon per codi postal. Si no va a estar en el lloc de lliurament, li preguem que es posi en contacte amb l’empresa de transports per convenir el lliurament en un altre dia, abonant el cost estipulat per l’empresa de transports d’un tercer intent de lliurament. Si no desitja abonar el cost del tercer intent de lliurament, podrà recollir la comanda a la delegació de l’empresa de transports que li correspon per codi postal. En cas que transcorreguts 7 dies naturals des del primer intent de lliurament, la comanda que no hagi estat lliurada per causa no imputable a nosaltres, entendrem que desitja desistir del contracte i el considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució de el contracte, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què considerem resolt el contracte. Si us plau, tingui en compte que el transport derivat de la resolució tindrà un cost addicional d’entre 5,99 € – 9,99 €, de manera que estarem autoritzats a repercutir-dit cost o restar-li aquest cost del reemborsament de la comanda realitzada.

11. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT. Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir de el moment del seu lliurament. Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 9 anterior), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

12. PREU I PAGAMENT. Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut segons s’exposa a la nostra Guia de Compra – Enviament. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en aquesta suspensió) els possibles canvis no afectaran les comandes pel que fa als que ja li hàgim enviat una Confirmació de Comanda. Un cop hagueu seleccionat tots els articles que vol comprar, aquests s’hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos de el procés de compra, omplint o comprovant la informació que en cada pas se li demana. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. Disposa d’una descripció detallada del procés de compra a la Guia de Compra. A més, si és vostè un usuari registrat, disposa d’un detall de totes les comandes realitzades a l’apartat El meu compte. Podrà utilitzar com a mitjà de pagament les targetes Visa, Mastercard i American Express.

Al fer clic a “Tramitar comanda” vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva o que és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament. Per minimitzar el risc d’accés no autoritzat, s’han de codificar les dades de la targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritza el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

13. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I FACTURACIÓ. De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

14. POLÍTICA DE CANVIS DE PRODUCTES. Pep Indep no admet el canvi entre un producte comprat per l’Usuari per un altre producte que estigui ofert en el lloc web. En cas que l’Usuari vulgui fer el canvi d’un producte, ha d’exercir el seu dret de desistiment sobre el mateix conforme el que estableix la clàusula 15 i comprar posteriorment el nou producte que desitgi.

15. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

15.1. Dret legal a desistir de la compra. Dret de desistiment. Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expira als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en el cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns. Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a Angel Fernandez Pageo, amb domicili al carrer Jaume Isern 14, 1-4, 08302 Mataró (Barcelona), amb NIF 40963332-X i correu electrònic pep@pepindep.cat la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta certificada enviada per correu postal o electrònic). Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

15.2. Conseqüències del desistiment. En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament fins a la direcció d’enviament inicial (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incórrer en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant, l’anterior, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els articles. Vostè ha de sol·licitar a la nostra web la devolució a través d’un missatger, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Haurà vostè d’assumir el cost directe de devolució dels articles. Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

15.3. Disposicions comunes. No tindrà vostè dret a desistir del contracte l’objecte del qual sigui el subministrament d’algun dels productes en què en el moment de la compra estiguin en la secció ofertes o liquidació o, si no en la descripció de la mateixa estigui indicat com “ofertes”.

El seu dret a desistir del contracte serà d’aplicació exclusivament a aquells productes inclosos en la seva corresponent caixa o bossa que es retirin en les mateixes condicions en que vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d’ell mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb el o els productes mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, torni l’article utilitzant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s’escau l’acompanyen.

Podrà realitzar les devolucions a través de l’empresa de transports que consideri oportuna o mitjançant el nostre sistema de devolucions implementat en la pàgina web. En ambdós casos, vostè serà responsable dels costos de devolució i aquests, es calculen amb els costos establerts per les agències de transports que dependran del pes del paquet, lloc de la recollida/lliurament i tipus de servei, els quals poden oscil·lar des de 4,50 € fins als 19,99 €. No obstant, l’anterior, les devolucions de comandes realitzades a Portugal i Illes Balears només podran tramitar la devolució per l’agència de transports que estimen oportuna. Si voleu tramitar la devolució per l’agència de transports que estimi oportuna, haurà d’escriure al correu electrònic pep@pepindep.cat la seva decisió de tramitar la devolució per aquesta opció. Recordeu que, havent-se produït el lliurament de la comanda, en cas d’exercir el dret legal o contractual de desistiment, quan sigui vostè el que organitza el transport de la mateixa, sense que per tant aquest servei hagi estat ofert per nosaltres, no podrem assumir el risc sobre el paquet de devolució quan es refereix a causes no imputables a Pep Indep. Si voleu tramitar la devolució pel nostre sistema, s’ha de posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra sol·licitud de devolució perquè puguem organitzar la recollida al seu domicili. Haurà de lliurar la mercaderia en el mateix paquet que la va rebre, seguint les instruccions que trobarà a l’apartat “DEVOLUCIONS” en aquesta pàgina web. Recordeu que cal concretar un dia i franja horària concreta (franja horària que comprèn entre 4-6 hores) per a la recollida del paquet, només disposarà d’un intent de recollida amb la qual cosa, si aquest intent és fallit, haurà de lliurar el paquet a la delegació de destinació que li correspon per codi postal. Igualment, recordi que vostè és responsable del contingut del paquet de devolució quan utilitzeu l’opció de devolució oferta per Pep Indep. En el cas que hi hagi un error en el contingut del paquet de devolució, error en l’embalatge del mateix o que aquest, no compleixi les condicions indicades en la clàusula 14.3, fets no imputables a Pep Indep, estarem autoritzats a repercutir els costos corresponents a cas de ser possible gestionar la devolució del paquet a la seva atenció. Queden en tot cas fora de perill els drets i accions reconeguts per la legislació vigent.

Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret a el reemborsament de les quantitats abonades. El reemborsament de les despeses de transport únicament es realitzarà quan el dret de desistiment s’exerceix dins el termini legal i es tornin tots els articles que componen la comanda en qüestió. El reemborsament s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins el termini de 14 dies des de la data en què vostè ens va comunicar la seva intenció de desistir. No obstant això, podem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns. El reemborsament s’efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per pagar la compra.

15.4. Devolucions de productes defectuosos. En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de manera immediata a través de l’email pep@pepindep.cat facilitant les dades de la comanda i producte, així com del dany que pateix i fotografies d’ell mateix. Procedirem a examinar detingudament les fotografies de la mateixa i li comuniquem per e-mail dins d’un termini raonable si procedeix a la substitució de la mateixa. Estant l’article disponible es procedirà a la substitució del mateix article, talla i color, mai per un model, talla o color diferent. Rebrà l’article defectuós en perfecte estat i posteriorment si no ho desitja pot procedir a la devolució pel nostre sistema de devolucions o per l’agència de transports que cregui oportuna sempre a ports pagats. La substitució de l’article s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que es procedeix a la substitució de l’article no conforme. Si us plau, tingui en compte que només podem procedir a la substitució de la mateixa sempre que el defecte o desperfecte no sigui causat per deteriorament o per ús, el dany no sigui causat deliberadament, accidentalment o per negligència seva, si el producte no ha estat usat correctament o si el producte ha estat alterat o reparat sense el nostre consentiment.

Els productes que venem, sovint poden presentar característiques o variacions diferents a les mostrades en les fotografies causa dels materials que s’utilitzen en la fabricació. Així mateix, no seran considerats defectes de fabricació, aquelles variacions que siguin característiques i pròpies en la fabricació. Així doncs les característiques, com ara variació en les vendes, en la textura, en els nusos, en el color, en el teixit o en les formes dels estampats no tindran la consideració de defectes o tares. A contra, hauria de comptar amb la seva presència i apreciar-les. Únicament seleccionem els productes de la màxima qualitat, però les característiques naturals o teixits són inevitables i han de ser acceptades com a part de l’aparença individual.

15.5. Devolucions de productes que presenten un desperfecte posterior a la seva ús. En el cas en el que vostè consideri que el producte presenta un desperfecte posterior al seu ús, s’haurà de posar en contacte amb nosaltres de manera immediata a través del correu electrònic pep@pepindep.cat facilitant les dades de la comanda i producte, així com del mal que pateix i fotografies d’ell mateix. Procedirem a examinar detingudament les fotografies de la mateixa i li comuniquem per correu dins d’un termini raonable la nostra resposta.

Si us plau, tingui en compte que no autoritzarem cap devolució d’un article que presenta un desperfecte posterior al seu ús, si el desperfecte és causat per deteriorament o per ús, el dany ha estat causat deliberadament, accidentalment o per negligència seva, si el producte no ha estat usat correctament o si el producte ha estat alterat o reparat sense el nostre consentiment. No obstant això, si en algun cas es procedeix a la devolució d’un article que presenta un desperfecte posterior al seu ús, prèvia autorització de Pep Indep, vostè serà responsable dels costos de la devolució de l’article. Així mateix, el reemborsament d’un article que presenten un desperfecte posterior al seu ús, es gestionarà en un val descompte amb caducitat de 2 (dos) mesos des de la data de la comunicació de la incidència. Un cop que l’article hagi estat usat, el reemborsament de l’import mai es realitzarà en la mateixa forma de pagament, només per un val descompte. Aquest val descompte serà per un valor d’entre el 50% de el preu que presentava l’article en el moment de la compra sense incloure impostos. En cap cas, el val descompte inclou els costos d’enviament o recollida o devolució de la mercaderia.

16. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL. Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als que ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en que se li autoritza expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència pel seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.

17. ELS LINKS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB. En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines webs i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

18. COMUNICACIONS PER ESCRIT. La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

19. NOTIFICACIONS. Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar a través de la nostra adreça de correu electrònic info@pepindep.cat. D’acord amb el que disposa la clàusula 17 anterior i llevat que s’estipula el contrari, li podem enviar comunicacions pe correu o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda. S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb probar, en el cas d’una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

20. EL NOSTRE DRET DE CANVIAR AQUESTES CONDICIONS. Ens reservem la facultat de modificar els Termes i Condicions. Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu. Si vostè no està d’acord amb les modificacions introduïdes, li recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

21. COMENTARIS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS. Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments, així com qualsevol consulta, queixa o reclamació, mitjançant el correu electrònic indicats en la clàusula 2 de les presents Condicions. A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Les seves queixes i reclamacions davant nostre servei d’atenció a client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini legalment establert. Així mateix, les presents Condicions estan sotmeses a la legislació espanyola. Les parts, de conformitat a el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, se sotmeten als jutjats i tribunals de lloc de residència de l’Usuari. Així mateix, en virtut del que disposa el Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum, Pep Indep li informa que, en cas de controvèrsia, l’Usuari resident de la Unió Europea podrà acudir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” que ha desenvolupat la Comissió Europea, per tal d’intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia que es derivi de la prestació de serveis per part de Pep Indep. Per a accedir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” pot fer-ho mitjançant el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ En qualsevol cas, Pep Indep fa constar a l’Usuari que disposa d’una full de reclamació mitjançant les quals vostè podrà formular qualsevol queixa o reclamació en relació amb els serveis prestats per Pep Indep.